Strona przeniesiona na www.sak.wroclaw2016.pl

Reklamy

O ostatniej Akademii i ESK Wrocław 2016 w programie „Wstęp wolny – z kulturą”

Obrazek

Cyklicznie, w każdą sobotę o godzinie 11.00 w TVP REGIONALNA emitowany jest program „WSTĘP WOLNY – KULTURĄ”, który opowiada o wydarzeniach artystycznych z całej Polski. W dzisiejszym odcinku znalazł się materiał o ostatniej Społecznej Akademii Kultury i ESK Wrocław 2016.

Całość możecie obejrzeć pod tym linkiem: http://regionalna.tvp.pl/13942747/08022014

 

„Miasto 60+” tematem najbliższego spotkania Społecznej Akademii Kultury

Obrazek

Już 12 lutego 2014 kolejne spotkanie w nowym sezonie Społecznej Akademii Kultury, tym razem pod tytułem „Miasto 60+”. Przy tej okazji będziemy chcieli zadać pytania o potrzeby i oczekiwania kulturalne osób starszych? Zastanowimy się nad jakością i dostępnością oferty kulturalnej skierowanej do seniorów. Spróbujemy podjąć refleksję nad przyszłością starzejących się społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem jej kulturalnego i urbanistycznego wymiaru? Zapytamy także o rolę seniorów w projekcie Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016?

DEBATA

Kolejne spotkanie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego odbędzie się 12 lutego w godzinach 18:00 – 21:00 w Kinie Nowe Horyzonty.

Debata prowadzona przez Jacka Żakowskiego, której głównym gościem będzie adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH oraz badacz w Instytucie Badań Edukacyjnych, dr Paweł Kubicki, będzie nosić tytuł Miasto 60+. W debacie udział potwierdzili także reprezentująca nadodrzańską Radę Seniorów oraz prowadząca blog ‘kot na gałęzi’, pani Irena Brojek, kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, pan Robert Pawliszko oraz pani Dorota Whitten z Infopunktu Łokietka 5, jedna z inicjatorek nadodrzańskiej Rady Seniorów oraz dr Walentyna Wnuk doradca Prezydenta Wrocławia ds Seniorów.

WARSZTAT

Z kolei 13 lutego w godzinach 09:00 – 13:30 we Wrocławskim Centrum Seniora (przy placu Dominikańskim 6) redaktor Żakowski oraz dr Paweł Kubicki poprowadzą warsztat. Warsztat będzie praktyczną, bardziej operacyjną próbą odpowiedzi na problemy zarysowane w trakcie debaty.

UDZIAŁ

Wstęp na debaty jest bezpłatny, natomiast celem zagwarantowania wstępu debatę w kasach Kina Nowe Horyzonty należy pobrać wejściówkę. Przy tej okazji pragniemy również przypomnieć, że wejściówka zapewnia miejsce w sali pod warunkiem punktualnego przybycia.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast chęć uczestnictwa należy potwierdzić z wyprzedzeniem przesyłając zgłoszenie na adres e-mail sak@wroclaw2016.pl (wpisując tytuł maila „Zgłoszenie na warsztat 13.02.2014”).

KOLEJNE SPOTKANIA

Jednocześnie już teraz chcemy zaprosić Państwa na kolejne spotkania LETNIEGO SEMESTRU SPOŁECZNEJ AKADEMII KULTURY, które odbędą się w marcu, kwietniu, maju oraz czerwcu. Oto ich daty i tematy:

> 12/13. MARCA > „Radni – zaradni? bezradni?”

>  2/3. KWIETNIA > „Mieszkanie – prawo, towar, czy…”

>  7/8. MAJA > „Trzeci sektor – między biznesem a władzą”

>  4/5. CZERWCA > „Partycypacja – od konieczności do możliwość”.

Zapraszamy serdecznie i bardzo liczymy na Państwa aktywny udział!

Jaka ESK ma sens? Warsztat.

Obrazek

30 stycznia odbył się pierwszy w tym roku warsztat otwierający cykl spotkań semestru letniego Społecznej Akademii Kultury. Spotkanie stanowiło kontynuację debaty z dnia poprzedniego i, tak jak w przypadku debaty, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Warsztat poprowadzili Jacek Żakowski oraz Robert Palmer, główny gość styczniowej edycji spotkań.

Wyjątkowo tym razem, spotkanie warsztatowe rozpoczęło się o godzinę wcześniej niż zwykle. Jednak wczesna pora nie zraziła chętnych do udziału w  warsztacie, którzy tłumnie zjawili się w Muzeum Współczesnym Wrocław. Wśród uczestników warsztatu znaleźli się animatorzy kultury, przedstawiciele wrocławskich fundacji i stowarzyszeń, artyści, dziennikarze, nauczyciele akademiccy oraz mieszkańcy Wrocławia zainteresowani tematem. W spotkaniu wzięli również udział paneliści debaty: Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 we Wrocławiu Jarosław Fret, profesor Adam Chmielewski, główny autor Aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016 oraz dr hab. Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warsztat składał się z dwóch części. W pierwszej z nich problematyzowano tematykę ESK. Każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzieć się i zasygnalizować problem ze swojej perspektywy. Dyskusja niekiedy przeradzała się w burzliwą i emocjonującą. Pojawiały się zarówno głosy wyrażające niepokój o kondycję i stan przygotowań ESK 2016, jak i postulaty chęci działania oraz deklaracje zaangażowania w sprawę. Tak jak podczas debaty – padały konkretne pytania względem kuratora ESK, który na bieżąco udzielał odpowiedzi na nurtujące uczestników zagadnienia. Przebieg rozmowy  moderował Jacek Żakowski, a całości bacznie przysłuchiwał się Robert Palmer.

Przerwa w spotkaniu pozwoliła uczestnikom na przeprowadzenie krótkich rozmów kuluarowych. W tym samym czasie redaktor Żakowski i Robert Palmer przedyskutowali między sobą kwestie poruszone podczas pierwszej części warsztatu, co pozwoliło płynnie przejść do jego drugiego etapu.

Druga część spotkania służyła podsumowaniu i przeanalizowaniu wszelkich nurtujących spraw dotyczących Europejskiej Stolicy Kultury. Głos zabrał Robert Palmer. Zwrócił uwagę, że etap, na którym znajduje się obecnie Wrocław jest etapem, który może przynosić wiele komplikacji, jest to jednak typowe i jednocześnie bardzo charakterystyczne dla wszystkich Europejskich Stolic Kultury. Podkreślił zarazem, że nie można pozwolić sobie na marnowanie czasu i energii. Wyjaśnił także, że wiele poważnych i kłopotliwych kwestii można z powodzeniem rozwiązać, o ile tylko po stronie wszystkich zaangażowanych stron będzie wola, by to uczynić. W oparciu o doświadczenie wielu minionych Europejskich Stolic Kultury, które doświadczyły podobnych problemów, organizacja Europejskiej Stolicy Kultury wymagała będzie podjęcia zdecydowanych i jasnych działań celem usprawnienia przepływu informacji oraz procesów decyzyjnych.

Robert Palmer zaznaczył, że powinniśmy spojrzeć poza rok 2016, który nie ma jawić się jako koniec – wręcz przeciwnie. Myślenie wiążące rok 2016 z jakimś konkretnym wydarzeniem umiejscowionym w czasie jest krótkowzroczne. ESK jest instrumentem katalizującym energię, która powinna być wykorzystana i kontynuowana po roku 2016, przy wykorzystaniu wszystkich doświadczeń, w perspektywie wybiegającej znacznie dalej w przyszłość. Sukcesy minionych ESK oparte były na długoterminowym strategicznym działaniu mającym na celu stopniowe wzmacnianie kulturalnego życia miasta. Nieudane ESK zwykle postrzegały daną im szansę wyłącznie jako „krótkoterminowy” festiwal. Wszystkie niezależnie sporządzane raporty ewaluacyjne kończą się taką konkluzją. Robert Palmer poradził wrocławianom, abyśmy spojrzeli na ten projekt jako przedsięwzięcie Europejskie i międzynarodowe, nie zaś skoncentrowane na rozwoju lokalnym. Warto w tym celu nawiązywać współpracę z innymi miastami, grupami działającymi w sferze kultury, sieciami, by dzielić się doświadczeniami i inicjować aktywności dla dobra dużej, wspólnej sprawy. Podkreślił, jak ważne jest, by ESK zawiązywała trwałe więzi. Według Palmera, aby przemienić projekt ESK w sukces, należy się spotykać, uczyć się od siebie nawzajem, współpracować i dostrzeć większą wspólną wizję. „THINKING BIGGER!” stanowi bardzo ważny element tego projektu. To duch i moc ESK.

Robert Palmer odniósł się również konkretnie do aktualnej relacji pomiędzy pracownikami sektora kultury, animatorami kultury w mieście oraz osobami decyzyjnymi w sprawie ESK. Stwierdził, że podział na „nas i ich” byłby myśleniem błędnym, które blokowałoby rozwój projektu. „Musicie się razem spotykać” – zaapelował –„znać się z ludźmi, którzy podejmują decyzje, oni zaś muszą wyjaśniać, dlaczego te właśnie decyzje zostały podjęte. Spotykajcie się, dyskutujcie, dialogujcie – nawet jeśli czasami dochodzi do sporów – to bardzo konstruktywne!”. Podkreślił, że hasło „WORKING TOGETHER” powinno stać się podstawą wszystkich projektów ESK, o ile mają się zakończyć sukcesem.

Przewodniczący Rady Kuratorów ESK Wrocław 2016, Jarosław Fret, przychylił się do postulatów sformułowanych przez Roberta Palmera. Wyjaśnił także uczestnikom warsztatu, że cały czas trwają prace nad usprawnieniem komunikacji związanej z projektem oraz przedstawił szereg rozwiązań szczegółowych w tym zakresie. Między innymi, już wkrótce wznowiony zostanie program Mikrograntów, oferujących wsparcie kulturalnym inicjatywom obywatelskim. Powstanie Giełda Pomysłów, podczas której zaistnieć będą miały szansę koncepcje ambitne i innowacyjne. Także na powrót uruchomione zostanie Forum ESK, które pozwoli mieszkańcom na bezpośrednią komunikację z Kuratorami. Jarosław Fret zaznaczył, że zarządzanie projektem jest obecnie trudnym wyzwaniem także ze względu na brak decyzji budżetowych związanych z powołaniem Wieloletniego Programu Rządowego na rzecz wsparcia ESK we Wrocławiu.

Robert Palmer podkreślił także, że na tym etapie przed procesem, jakim jest ESK, stoją dwa podstawowe zadania. Pierwsze, by kontynuować umacnianie i pogłębianie ogólnej koncepcji ESK poprzez ciągłe analizowanie tego, co się dzieje, oraz łączenie teorii z praktyką. Należy stworzyć grupę składającą się z osób, które mają umiejętności oraz doświadczenie, by podjąć się tego zadania. Drugie zadanie jest strukturalne – idzie o to, by ulepszyć w wymiarze czysto praktycznym przepływ informacji dotyczących ESK, procesów podejmowania decyzji, jak również wspierać wymianę i dialog. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, należy udoskonalić bieżące procesy.

Budująca atmosfera spotkania i słowa prowadzących sprawiły, że podczas czwartkowego warsztatu, wśród jego uczestników narodziła się idea spotkań i chęć wspólnych działań na rzecz współtworzenia obywatelskich inicjatyw podczas Europejskiej Stolicy Kultury 2016.  Robert Palmer – poproszony przez jednego z pomysłodawców inicjatywy – zgodził się wesprzeć tak kształtującą się inicjatywę. Jacek Żakowski zwrócił uwagę, że Społeczna Akademia Kultury, dzieje się właśnie po to, aby być katalizatorem tego typu społecznych aktywności. Spotykamy się w jej ramach, aby piękne i wartościowe idee przeradzały się w konkretne i konstruktywne działania.

„And rememember – move on!” – takimi słowami Robert Palmer pożegnał uczestników warsztatu w Muzeum Współczesnym Wrocław. Lepiej nie można by spuentować tego spotkania. Zatem do dzieła! „MOVE ON!”

Jaka ESK ma sens?

Debata pt. „Jaka ESK ma sens?” otworzyła letni semestr Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego. Zdaniem Roberta Palmera, głównego gościa spotkania, sytuacja we Wrocławiu na dwa lata przed ESK nie odbiega od procesu przygotowań w innych miastach.

Środowe spotkanie rozpoczęło się od wykładu Roberta Palmera poświęconego przemianom w zarządzaniu kulturą w XXI w. Autor raportów dotyczących Europejskiej Stolicy Kultury i były dyrektor ESK w Glasgow oraz Brukseli wskazał uwarunkowania wpływające na rolę dzisiejszej kultury. Wśród nich wymienił media społecznościowe, które zmieniają sposób komunikowania się ludzi. Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed miastami jest zdaniem Roberta Palmera zmiana podejścia do rządzenia, w tym zarządzania dużymi projektami, takimi jak ESK.

W trwającym prawie dwie godziny panelu dyskusyjnym pt. Jaka ESK ma sens? udział wzięli: profesor Adam Chmielewski, główny autor Aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016, Jarosław Fret, Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 we Wrocławiu, Jarosław Obremski, Szef Rady Doradczej ESK 2016 we Wrocławiu oraz dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jarosław Obremski przedstawił korzyści płynące ze starania się oraz organizowania przez miasto dużych wydarzeń, takich jak Expo, mistrzostwa Europy w piłce nożnej czy ESK. Nawet kandydowanie nie zakończone sukcesem może mieć pozytywny wpływ na wizerunek miasta oraz dumę i tożsamość jego mieszkańców.

Profesor Adam Chmielewski przypomniał wiele założeń aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016. Podkreślił, że dokument zdobył uznanie Panelu Selekcyjnego m. in. za innowacyjny język i diagnozę oraz próbę odpowiedzi na problemy wykluczenia z kultury.

Jarosław Fret przedstawił sposób pracy oraz podejście kuratorów ESK do realizacji zwycięskiej aplikacji. Na poziomie ideowym dokument odzwierciedla charakter Wrocławia i wartości związane z jego historią. Głównym zadaniem grupy kuratorów jest przeniesienie pomysłów i projektów na grunt organizacyjny. Oprócz dużych projektów realizowanych w ramach ESK 2016, takich jak Kino Nowe Horyzonty, przewidywane są również programy zwiększające aktywność kulturalną mieszkańców. Jednym z nich będzie program mikrograntów, którego celem jest wsparcie finansowe dla projektów oddolnych zgłaszanych przez osoby fizyczne.

Dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka wskazywała na wyzwania związane z zarządzaniem ESK. Jednym z nich jest zaangażowanie w projekt różnych interesariuszy w mieście – mieszkańców, instytucje kultury czy organizacje pozarządowe. Prezes zarządu Polish Governance Institute przytaczała również przykłady dobrze (Essen, Sibiu) oraz nieefektywnie (Wilno, Praga) zarządzanych ESK.

W trzeciej częsci spotkania, dyskusji z publicznością padło wiele pytań dotyczących zgłaszania pomysłów i projektów dla ESK 2016 oraz niewystarczającej komunikacji w ramach projektu. Pojawił się również temat zbyt małej współpracy z regionem. Obecna na sali Barbara Zdrojwska, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego powiedziała, że ostatnie dyskusje w tej sprawie mają obiecujący charakter.

Na koniec spotkania Jacek Żakowski zapytał Roberta Palmera, czy sytuacja we Wrocławiu na dwa lata przed rokiem ESK odbiega od tego, co widział w innych Stolicach w czasie swojej kariery zawodowej. Zdaniem byłego dyrektora ESK w Glasgow oraz Brukseli tego typu debaty są częścią dorastania miasta do ESK. Swoje spostrzeżenia i ogólne rekomendacje dla stolicy Dolnego Śląska podsumował w trzech punktach:

  1. Nie da się cofnąć czasu i nie należy żyć przeszłością. Należy oddzielić kreską przeszłość od przyszłości i kierować swoje myśli i działania ku przyszłości.
  2. Kluczem do sukcesu jest dobra komunikacja, która jest procesem czasochłonnym i wymagającym, ale nigdy nie jest jej zbyt wiele. Komunikacja działa w dwie strony i każdy podmiot, niezależnie od swojej roli w kontekście ESK powininen szukać swojej własnej i efektywnej drogi na komunikowanie się z innymi.
  3. Należy wykorzystać energię i potencjał tkwiący w ludziach. Nigdy nie uda się zaspokić oczekiwań wszystkich, ale trzeba dążyć do synergii. ESK nie jest narzędziem, które rozwiąże wszystkie problemy, dlatego należy pamiętać o innych szansach, które przyniesie przyszłość.

Relacja wideo z debaty będzie dostępna na kanale www.youtube.com/akademia2016.

Chmielewski, Fret, Obremski, Palmer i Wiktorska-Święcka podyskutują o ESK 2016

W dniu 29 stycznia w godzinach 18.00-21.00 w Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie Społecznej Akademii Kultury. Głównym gościem Jacka Żakowskiego będzie Robert Palmer, międzynarodowy autorytet w zakresie projektu ESK. W panelu dyskusyjnym udział wezmą: profesor Adam Chmielewski, główny autor Aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016, Jarosław Fret, Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 we Wrocławiu, Jarosław Obremski, Szef Rady Doradczej ESK 2016 we Wrocławiu oraz dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Już 29 stycznia 2014 rozpoczynamy nowy sezon Społecznej Akademii Kultury. Otwierające go spotkanie poświęcone będzie samemu projektowi Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaka Europejska Stolica Kultury ma sens? Jakiej byśmy chcieli? Dla kogo ma być? Ile kosztować? Co ma przynieść, co wnieść, co pozostawić? Gdzie jest w niej miejsce dla nas? A gdzie jest miejsce wrocławskiej kultury we współczesnej globalnej rzeczywistości kulturalnej podlegającej gwałtownym przemianom?

O kwestiach tych rozmawiać będziemy konstruktywnie i krytycznie z Robertem Palmerem, największym międzynarodowym autorytetem w zakresie projektu Europejskich Stolic Kultury, ekspertem kulturalnym, byłym dyrektorem ds. kultury, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przy Radzie Europy.

Robert Palmer od roku 2006  był odpowiedzialny za międzysektorową współpracę 47 krajów Rady Europy między innymi w obszarach polityk kulturalnych, różnorodności kulturowej, dialogu międzykulturowego oraz zapobiegania konfliktom. Pracuje jako międzynarodowy doradca kulturalny, pełnił funkcję dyrektora Europejskich Stolic Kultury w Glasgow (1990) oraz Brukseli (2000), jest również autorem fundamentalnego badania projektu ‚Europejska Stolica Kultury’ sporządzonego dla  Komisji Europejskiej.

DEBATA

Kolejne, jednocześnie pierwsze w tym roku, spotkanie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego odbędzie się 29 stycznia w godzinach 18:00 – 21:00  w  Kinie Nowe Horyzonty.

Debata prowadzona przez Jacka Żakowskiego, której głównym gościem będzie Robert Palmer będzie nosić tytuł Jaka ESK ma sens? Swój udział w roli panelistów potwierdzili: Jarosław Fret, Przewodniczący Rady Kuratorów ESK 2016 we Wrocławiu, profesor Adam Chmielewski, główny autor Aplikacji Wrocławia o tytuł ESK 2016 oraz dr hab. Aldona Wiktorska-Święcka z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnikom spotkania zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne. Wstęp na debaty jest bezpłatny, natomiast celem zagwarantowania wstępu debatę w kasach Kina Nowe Horyzonty należy pobrać wejściówkę.

WARSZTAT

Z kolei 30 stycznia w godzinach 08:00 – 12:30 w Muzeum Współczesnym Wrocław (przy placu Strzegomskim 2) redaktor Żakowski oraz Robert Palmer poprowadzą warsztat. Warsztat będzie praktyczną, bardziej operacyjną próbą odpowiedzi na problemy zarysowane w trakcie debaty.

Uczestnikom spotkania zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

UDZIAŁ

Udział w warsztatach jest bezpłatny, natomiast chęć uczestnictwa należy potwierdzić z wyprzedzeniem przesyłając zgłoszenie na adres e-mail sak@wroclaw2016.pl (wpisując tytuł maila „Zgłoszenie na warsztat 30.01.2014”).

KOLEJNE SPOTKANIA

Jednocześnie już teraz chcemy zaprosić Państwa na kolejne spotkania LETNIEGO SEMESTRU SPOŁECZNEJ AKADEMII KULTURY, które odbędą się w lutym, marcu, kwietniu, maju oraz czerwcu. Oto ich daty i tematy:

12-13 lutego – „Miasto 60+”

12-13 marca – „Radni – zaradni? bezradni?”

2-3 kwietnia – „Mieszkanie – prawo, towar, czy…”

7-8 maja – „Trzeci sektor –- między biznesem a władzą”

4-5 czerwca – „Partycypacja –- od konieczności do możliwości”

Czy student ma kulturę?

18 grudnia 2013 odbyło się spotkanie w ramach Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego. Tym razem rozmawialiśmy o na kulturze studenckiej.

 

Głównym gościem debaty był profesor Barbara Fatyga — kulturoznawca, socjolog i antropolog kultury.

W dyskusji wzięli również udział:

Bogusław Litwiniec – reżyser teatralny, działacz, senator, twórca wrocławskiego „Kalambura”

Krzysztof Maj – dyrektor Biura Festiwalowego Impart 2016

Monika Maziak – redaktor naczelna Akademickiego Radia Luz

Łukasz Ptaszek – reprezentujący Strefę Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej