Tag Archive | Jacek Żakowski

Społeczna Akademia Kultury o mediach lokalnych

Miasto, media, mieszkańcy. Media lokalne – kondycja, rola, szansa
18-19 września 2013

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Społecznej Akademii Kultury, tym razem poświęcone tematyce mediów lokalnych. 18 września w godzinach 18:00 – 21:00 tradycyjnie już w Kinie Nowe Horyzonty odbędzie się debata pod hasłem Miasto, media, mieszkańcy. Media lokalne – kondycja, rola, szansa prowadzona przez Jacka Żakowskiego. Głównym gościem spotkania będzie prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych pan Dominik Księski.

W dyskusji udział wezmą także: redaktor naczelny wrocławskiej Gazety Wyborczej pan Mikołaj Chrzan, dyrektor TVP Wrocław pani Ewa Wolniewicz-Dżeljilji oraz reprezentujący wrocławski Urząd Miejski pan Zbigniew Morawski.

Z kolei 19 września w godzinach 09:00 – 13:30 w Instytucie Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej redaktor Żakowski oraz pan Dominik Księski poprowadzą warsztat. Warsztat będzie praktyczną, bardziej operacyjną próbą odpowiedzi na problemy zarysowane w trakcie debaty. Zarówno panel dyskusyjny jak i warsztat podejmą złożoną problematykę mediów lokalnych, w jej wymiarze kulturowym i społecznym.

Myślą przewodnią pierwszej serii debat jest Wrocław – lepsze miasto. Będzie ona poświęcona najważniejszym społecznie problemom życia miejskiego, odnoszącym się do nich niestandardowym ideom i możliwościom ich wykorzystania w ramach kompetencji miasta. Edycja wiosenna dotyczyła zagadnień edukacyjnych i okazała się być dużym sukcesem zarówno
frekwencyjnym jak i medialnym.

Wstęp na debaty jest wolny, wejściówki uprawniające do wstępu na spotkanie można odbierać w kasach Kina Nowe Horyzonty. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Aby wziąć w nich udział, należy potwierdzić chęć uczestnictwa mailowo: sak@wroclaw2016.pl, bądź telefonicznie: 605760122.

Reklamy

Ruszyła Społeczna Akademia Kultury

Image

Zmiana w edukacji jest potrzebna – powiedziała profesor Joanna Rutkowiak podczas pierwszej debaty z cyklu Społeczna Akademia Kultury Jacka Żakowskiego, w której udział wzięli wybitni pedagodzy i osoby ze środowisk związanych z oświatą. W rozmowie zatytułowanej Szkoła uwikłana gość specjalny i paneliści poruszyli temat urynkowienia edukacji, które ogranicza kreatywność i potencjały poznawcze ludzi i skupia się na motywacji zewnętrznej. Obecny system edukacyjny realizuje ukryty program produkcji pracownika, porzuca rolę integracyjno-socjalizującą na rzecz ostrej rywalizacji. Jednym z przejawów tego stanu rzeczy jest wszechobecność testów wymagających zerojedynkowych odpowiedzi bez kontekstu, dezintelektualizujących, usuwających ruch myśli.

Dlaczego więc zmiana w oświacie jest tak trudna? Profesor Kwieciński stwierdził, że wynika to z zacofania kulturowego i nawarstwień historycznych. Jego zdaniem sami nauczyciele gotowi są do zmiany. Profesor Kwaśnica natomiast podkreślił, że nieadekwatny jest sam model szkoły bazujący na jednolitości wiedzy, jej powszechności i nadzorze nad szkołą sprawowanym przez państwo. Jednak jego radykalna zmiana wymagałoby głębokiej przemiany kulturowej.

W debacie aktywny udział wzięła także licznie zgromadzona publiczność. Padały pytania o praktyczny wymiar przedstawionych zagadnień, podkreślano konieczność zaangażowania w debatę o zmianie nauczycieli. Jacek Żakowski stwierdził, iż jednym, z problemów jest przyjmowanie obecnej rzeczywistości jako niemożliwej do zmiany, przez co znika wola walki. W zakończeniu debaty profesor Rutkowiak po raz kolejny podkreśliła, że potrzeba przemian w edukacji narasta. A wymiana myśli z różnymi środowiskami jest niezbędna, by zainicjować zmianę społeczną.

KJ