Tematy

Spotkania, które dotychczas odbyły się w ramach Społecznej Akademii Kultury można zaliczyć do trzech kategorii: Edukacja, Media oraz Interwencje.

Reklamy