Wydarzenia

Debaty

16 października 2013

Lokalnie – Wirtualnie. Media społecznościowe i społeczeństwo miasta.

Gość specjalny: Edwin Bendyk – redaktor tygodnika „Polityka”

Paneliści: Paweł Czuma – Dyrektor ds. Komunikacji Społecznej, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej; Rafał Górski – Instytut Spraw Obywatelskich; Łukasz Medeksza, pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Szymon Sikorski – prezes zarządu w firmie Publicon; Paweł Tkaczyk – specjalista w zakresie mediów społecznościowych.

Zapraszamy do przeczytania relacji z debaty: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/10/16/lokalnie-wirtualnie-media-spolecznosciowe-i-spoleczenstwo-miasta-relacja/

Także zachęcamy do obejrzenia debaty: http://www.youtube.com/watch?v=rqUbWEUyOd0

19 września 2013

Miasto, media, mieszkańcy. Media lokalne – kondycja, rola, szansa

Gość specjalny: Dominik Księski – prezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych

Paneliści: Ewa Wolniewicz-Dżeljilji – dyrektor TVP Wrocław, Mikołaj Chrzan – redaktor naczelny „Gazety Wyborczej – Wrocław”, Zbigniew Morawski – UM Wrocław.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/09/19/media-lokalne-kondycja-rola-szansa/

Wideo ze spotkania jest również dostępne: http://www.youtube.com/watch?v=7fJy2IVVlrg

23 lipca 2013

Faszyści, rasiści, społeczeństwo obywatelskie

Paneliści: Aleksander Skorupa – wojewoda dolnośląski, Anna Szarycz – wiceprezydent Wrocławia, Agata Teutsch – Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Agata Ferenc – NOMADA – Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego, Jacek Purski – Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/07/18/interwencyjne-spotkanie-spolecznej-akademii-kultury-jacka-zakowskiego/

Można też obejrzeć wydarzenie tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=zJucQjkJ12U

Można też pobrać plik z Programem Antydyskryminacyjnym dla Wrocławia: PROGRAM_ANTYDYSKRYMINACYJNY_DLA_WROCLAWIA

12 czerwca 2013

Uniwersytet – fabryka wiedzy czy magistrów?

Gość specjalny: prof. Izabela Wagner.

Paneliści: prof. Tadeusz Luty (PWr), prof. Robert Kwaśnica (DSW) dr Cezary Kościelniak (UAM).

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/06/13/uniwersytet-autonomia-czy-centralne-planowanie/

Można też obejrzeć wydarzenie tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=uZHrcqFo_MI

22 maja 2013

Przed-szkole czego? Od przechowania do wychowania.

Gość specjalny: prof. Anna Brzezińska.

Paneliści: prof. Dorota Gołębniak (DSW), prof. Jolanta Zwiernik (DSW) oraz Iwona Bugajska – dyrektor Wydziału Edukacji UM Wrocław.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/06/03/przed-szkole-czego/

Można też obejrzeć wydarzenie tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=C0GvKNy9Wkw

Można też pobrać plik z informacją o edukacji przedszkolnej: Edukacja przedszkolna a wyniki nauczania i wychowania

24 kwietnia 2013

Szkoła uwikłana 

Gość specjalny: prof. Joanna Rutkowiak

Paneliści: prof. Robert Kwaśnica, prof. Zbigniew Kwieciński, senator Jarosław Obremski

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj: https://spolecznaakademiakultury.wordpress.com/2013/04/30/ruszyla-spoleczna-akademia-kultury/

Można też obejrzeć wydarzenie tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=eBxWXW0tjwU

Reklamy